Dịch vụ Visa đi Hàn Quốc

Hotline: +84.0947929872

Chính sách bảo mật đưa đưa ra nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân khách hàng. Đảm bảo tính bảo mật cho thông tin, danh tính của khách hàng. Thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã đưa ra một số chính sách bảo mật như sau:

1. Mục đích lưu trữ

Thông tin lưu trữ là những dữ liệu mà cá nhân khách hàng trực tiếp cung cấp. Thông tin sẽ được cập nhật và lưu trữ nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng, thông qua đó để chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ cho khách hàng được tốt nhất trong phạm vi của Visahan.  Trao đổi thông tin giữa các thành viên nội bộ để phục vụ khách hàng một cách phù hợp nhất

Ngoài mục đích trên, Visahan  sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để PR cho mục đích kinh doanh, thương mại hoặc mục đích khác ngoài lợi ích của khách hàng.

2. Phạm vi chia sẽ thông tin

Thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật hoàn toàn, không để rò rỉ ra bên ngoài. Trong trường hợp được chia sẽ và sử dụng trong phạm vi:

         Nội bộ đơn vị, chia sẽ để cùng nhau trao đổi, đưa ra các dịch vụ tốt nhất để cung cấp cho khách hàng.

         Có sự can thiệp của pháp luật nếu trường hợp khách hàng có liên quan đến pháp lý.

          Chúng tôi sẽ chia sẽ cho bên thứ 3 nếu có sự cho phép của khách hàng.

3. Phương tiện và thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng được lưu trữ bằng một hệ thống máy của các nhân viên trong nội bộ có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Ngoài ra, dữ liệu về khách hàng cũng sẽ được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của Visahan.

Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi cá nhân  người lưu trữ xóa bỏ hoặc khách hàng yêu cầu gỡ bỏ nó. Tuy nhiên, hệ thống máy chủ vẫn còn lưu thông tin của khách hành để phân biệt danh tính của từng khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu gỡ thông tin, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng.

4. Địa chỉ đơn vị lưu trữ

–       Trụ sở Chính

Số 12, Ngõ 5/8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0963.19.29.68 – Email: sonhoang@visaf.vn

        Chi nhánh Vinh

Số 2, Nguyễn Duy Trinh, P. Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0947.882.804 – Email: info@visaf.vn

5. Cam kết bảo mật

         Chúng tôi cam kết đảm bảo sự bảo mật thông tin hoàn toàn của khách hàng. Sự chia sẻ thông tin chỉ diễn ra trong nội bộ đơn vị, đảm bảo tính bí mật, không để rò rỉ ra bên ngoài.

         Trong trường hợp chia sẻ thông tin ra bên ngoài, chúng tôi sẽ xem xét và xin phép sự đồng ý của khách hàng.

         Nếu hệ thống thông tin của khách hàng bị rò rĩ, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thu hồi và báo cho cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề.

         Chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin đã cung cấp.