Dịch vụ Visa đi Hàn Quốc

Hotline: +84.0947929872

Điều khoản sử dụng của Visahan được đưa ra nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về quy tắc làm việc của chúng tôi. Thông qua đó, bạn có thể hiểu hơn về cách thức làm việc của chúng tôi để quyết định sử dụng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hay không. Bạn sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với tất cả điều khoản mà chúng tôi đưa ra.

1. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi sẽ thay đổi, bổ sung một số điều khoản mà không bắt buộc phải thông báo cho khách hàng. Tuy nhiên, sự thay đổi đó là để phù hợp với hoàn cảnh và nhằm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng được tối ưu hóa hơn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng, đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với sự thay đổi của chúng tôi.

2. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website Visahan mà không nằm trong sự quản lí của chúng tôi.

Những dịch vụ được cung cấp hoạt động dựa trên nguyên tắc không bảo hành,được vận hành dựa trên những dịch vụ đã sẵn có.

3. Quy định khi sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng cần tuân thủ quy tắc về các điều khoản dịch vụ, bao gồm:

         Đóng lệ phí đầy đủ, đúng thời gian quy định.

         Tuân thủ theo quy định của pháp luật.

         Giải quyết mọi mâu thuẫn dựa trên tình thần hòa bình, hòa giải giữa 2 bên.

         Hai bên đáp ứng nhu cầu cung – cầu dựa trên tinh thần tự nguyện, không có sự ép buộc.

4. Quy định về đăng ký sử dụng

Khách hàng đồng ý đăng ký sử dụng dịch vụ khi đã nghiên cứu kỹ về các chính sách và điều khoản sử dụng của Visahan.  Điều đó đồng nghĩa với việc bạn cần phải tuân thủ đầy đủ mọi quy định mà chúng tôi đưa ra bao gồm những chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng, thanh toán phí dịch vụ,…đồng thời chấp nhận sự ràng buộc của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ có sự thay đổi về điều khoản mà không có sự thông báo trước với khách hàng. Tuy nhiên, sự thay đổi đó sẽ không ảnh hưởng đến tính thực thi của những điều khoản khác,  nhằm mục đích phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và lợi ích của khách hàng.

5. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của tất cả những người khác, vì vậy yêu cầu mọi khách hàng cũng phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi bằng cách sử dụng dịch vụ một cách hợp lý, không dùng dịch vụ vào mục đích thương mại, kinh doanh của cá nhân,…khi chưa có sự cho phép của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của khách hàng nào nếu người đó nghi vấn sử dụng dịch vụ với mục đích mà chúng tôi không cho phép. Khách hàng có quyền sử dụng dịch vụ với mục đích riêng nếu được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

6. Điều khoản khác.

         Chấm dứt cung cấp dịch vụ:

Chúng tôi sẽ chấm dứt việc cung cấp dịch vụ khi khách hàng yêu cầu hoặc chúng tôi nhận thấy sự bất thường trong việc sử dụng dịch vụ như sử dụng sai quy định, có dính líu đến pháp luật, vi phạm pháp luật,…

         Ký kết và điều chỉnh điều khoản:

Hai bạn ký kết cung cấp và sử dụng dịch vụ trên tình thần tự nguyện, đã có sự tham khảo và nghiên cứu kỹ lưỡng về những yêu cầu, điều khoản mà 2 bên đã đưa ra. Đồng thười, có thể thay đổi hoặc bổ sung nếu 2 bên đồng tình.